رتبه بندی کارگزار فارکس

رتبهدلالمرورحساب بازجایزهسکوحداقل سپردهECN (حداقل سپرده)
1Exnessیک حساب Exness باز کنید16$/lotMT4, MT5, Exness, …1$10$
2ICMarketsیک حساب IC Markets باز کنیدMT4, MT5, cTrader200$200$
3XMیک حساب XM باز کنید30$MT4, MT55$
4XTBیک حساب XTB باز کنید2000$MT4, xStation 51$1$
5FBSیک حساب FBS باز کنید140$MT4, MT5, FBS Trader1$1000$

رتبه بندی کارگزار کریپتو

رتبهدلالمرورحساب بازجایزهقدرت نفوذتاسیس شدتمرکزP2P
1Binanceیک حساب Binance باز کنید100$≤125x2017
2Huobiیک حساب Huobi باز کنید5672$≤3x2012
3KuCoinیک حساب KuCoin باز کنید50$≤100x2017
4Gate.ioیک حساب Gate.io باز کنید5500$≤5x2011
5Remitanoیک حساب Remitano باز کنید3$2011

رتبه بندی کارگزار بورس

رتبهدلالمرورحساب بازجایزهسکوحداقل سپردهECN (حداقل سپرده)
1XTBیک حساب XTB باز کنید2000$MT4, xStation 51$1$
2ICMarketsیک حساب IC Markets باز کنیدMT4, MT5, cTrader200$200$
3XMیک حساب XM باز کنید30$MT4, MT55$